Ruud Veltenaar

Live better | Help more | Wonder often – Ruud Veltenaar

Utrecht – 30 maart 2017

Tijdens het congres ‘Logistiek als Game Changer 2.0’ in Media Plaza Utrecht ben ik op de foto gegaan met Ruud Veltenaar, na afloop van zijn presentatie.

Ruud is inspirator van transformatie, filosoof, TEDx-spreker, Trendwatcher, Friskijker en Visiting professor. Hij kreeg de volle aandacht van de zaal tijdens zijn uiterst boeiende en inspirerende verhaal.

Veltenaar startte zijn presentatie met een prikkelende zin: ‘Gaan er dingen radicaal veranderen in de wereld de komende jaren?’. Aan de hand van een aantal hele concrete voorbeelden bouwde hij zijn verhaal steeds verder op. Deze man heeft een bijzondere gave, namelijk om dingen die ‘veraf’ staan heel ‘dichtbij’ en ‘tastbaar’ te kunnen maken.

Een eye-opener van jewelste had Ruud in zijn betoog over de energiebehoefte en -voorziening in de wereld. Dit zette hij veel kracht bij door zonder enige terughoudendheid concrete voorbeelden te benoemen, om daarna te vervolgen met ‘de reis van ego naar eco-systeembewustzijn’ en de ‘Paradox of Purpose’.

Een bijzondere case betrof een college dat Veltenaar gaf voor 176.000 studenten wereldwijd, tegelijk! Vervolgens werden zij in groepen van 25 ingedeeld. Iedere groep moest een lijst met 130 vragen beantwoorden binnen een aantal uren. Daarvoor mochten alle bronnen in de hele wereld gebruikt worden. De computer van IBM Watson selecteerde de beste bijdrage van de 7.040 groepen (met de 915.200 antwoorden) in minder dan vijf seconden.

Verder riep Ruud managers en eigenaren van bedrijven op om de 17 sustainable development goals van de VN onder de loep te nemen en er drie uit te kiezen om daar concreet invulling aan te geven. Ook spoorde hij aan om als individu een sustainable development goal te kiezen en daar een bijdrage aan te leveren.

Wat mij onder andere is bijgebleven is zijn oproep: ‘Niet aanpassen en meebewegen, maar creëren en bijdragen’.

Als je eens de kans hebt om een bijeenkomst met Ruud Veltenaar bij te wonen: het is een echte aanrader. Onvergetelijk!
En verder is op YouTube gelukkig ook voldoende van hem te vinden.