Bezoek Europees Parlement in Brussel

Laatst kreeg ik een unieke mogelijkheid om het Europees Parlement in Brussel te bezoeken. Het was een bijzondere ervaring om in het politieke middelpunt van ons werelddeel te zijn. Het Europees Parlement kende ik alleen uit de media en nu kwam het opeens allemaal heel dichtbij.

Hieronder zie je me in de grootste vergaderruimte. Natuurlijk heb ik meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om die hele zaal een goede motivatie-speech te geven. Tenslotte was ik er toch.

 

In een andere vergaderzaal heb ik eventjes plaatsgenomen in de stoel van de voorzitter. Nog zo’n kans die je niet mag laten lopen.

Wat voor taken en bevoegdheden heeft het Europees Parlement nu eigenlijk?

Samen met de Raad van de Europese Unie vormt het de wetgevende macht van de EU. Het Parlement kan Europese wetten (richtlijnenverordeningen en besluiten) aannemen, wijzigen of verwerpen. Het in werking treden van het Verdrag van Lissabon betekende een flinke uitbreiding van de beslissingsbevoegdheid. Het Parlement moet via de gewone wetgevingsprocedure goedkeuring verlenen aan de meeste bindende Europese wetgeving.

Maar anders dan de meeste gekozen parlementen heeft het Europees Parlement géén initiatiefrecht bij het opstellen van wetten. Dit is binnen de EU de exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie. Alleen bij het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid deelt de Commissie dit recht met de Raad van Ministers. Het parlement kan niet-bindende resoluties aannemen. Deze sporen de Europese Commissie aan om een bepaald wetsvoorstel in te dienen.

(Bron: Wikipedia)

Taken en bevoegdheden

Op verschillende plekken in dit enorme gebouw wordt de geschiedenis van het Europees Parlement zichtbaar. Hieronder zie je me bij de fotogalerij met de Presidenten van het Europees Parlement. Op de eerste foto van de onderste rij staat de Nederlander Piet Dankert. Hij was President van januari 1982 tot juli 1984.

In het Europees Parlement is er veel ruimte voor kunst. Verspreid over het gebouw is kunst te vinden uit alle lidstaten. Het kunstwerk op onderstaande foto is het grootste van het Europees Parlement. Het beslaat een groot deel van de open ruimte van het trappenhuis en symboliseert de verbondenheid van alle lidstaten.

Ook in de hal op de begane grond kwam ik een prominent kunstwerk tegen. Je waant je daar trouwens in een nette winkelstraat: naast kunstwerken en echte planten zijn er onder andere geldautomaten van verschillende banken, een kapper en een kaartenwinkel te vinden.

Het zou goed zijn als meer mensen zich eens verder verdiepen in de betekenis van de Europese Unie, en het Europees Parlement in het bijzonder. Wat heeft het ons allemaal gebracht in de afgelopen decennia en wat kan het ons nog meer brengen in de toekomst? De politici die zich inzetten om op democratische wijze besluiten te nemen … ik heb er groot respect voor. Samenwerken, besef van verschillende culturen, respectvol omgaan met verschillen en tactvol communiceren zijn daarbij sleutelwoorden. Hopelijk laat in ieder geval niemand een mogelijkheid voorbij gaan om te stemmen. Komend voorjaar zijn de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement. Vaak gaat het over grote onderwerpen, maar toch zitten de vertegenwoordigers er ook voor jou en mij. Dus ik hoop op een mooie opkomst. Alleen al het feit dat we in de Europese Unie in vrijheid kunnen leven zou een enorme aanmoediging moeten zijn.

Stemmen in mei 2019 dus, uit respect voor anderen en jezelf!