Het fenomeen ‘flow’

Wanneer iemand in een ‘flow’ zit heeft dat een relatie met een uitdagende taak of met het streven naar een bepaald doel.

Het is een mentale toestand die kan ontstaan wanneer de zwaarte van een taak en de relevante capaciteiten van degene die deze moet uitvoeren helemaal met elkaar in evenwicht zijn.

Mensen die een flow te pakken hebben zijn in staat om boven zichzelf uit te stijgen, sneller dingen te leren en tot hele nieuwe inzichten te komen.
Voorbeelden zijn de sporter die een wedstrijd speelt waarbij de tegenstander het uiterste van hem of haar vergt, of de chirurg die in opperste concentratie een operatie verricht maar tegelijkertijd volkomen ontspannen is.

Het fenomeen ‘flow’ is onderzocht en beschreven door de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Volgens hem heeft dit gevoel ten minste een aantal van de volgende kenmerken:

  • Helder geformuleerd doel
  • Concentratie en doelgerichtheid
  • Het zelfbewustzijn gaat verloren, de persoon gaat helemaal op in de activiteit en vergeet zichzelf
  • Er is geen besef meer van tijd, deze vliegt voorbij
  • Er is onmiddellijk feedback, doordat succes en falen ten aanzien van de activiteit meteen zichtbaar zijn kan het handelen direct aangepast worden
  • De eerdergenoemde balans, de activiteit is zeer uitdagend maar nog wel net ‘te doen’
  • De persoon voelt controle over de situatie of activiteit
  • De activiteit is van zichzelf al belonend, bijvoorbeeld omdat deze als leuk wordt ervaren

 
Meer over flow op Wikipedia