Profile

Na een werkzame periode van circa 20 jaar in verschillende functies bij grote bedrijfsonderdelen heeft Jan den Dekker in 2014 Flow Motion Solutions opgericht. De basis van de kennis en vaardigheden is de ruime ervaring als senior manager in zowel commercie als operations alsmede het deel uitmaken van business unit managementteams. Zowel het opbouwen, het uitbouwen als het afschalen  van diverse organisatieonderdelen in veranderende economische en politieke omgevingen behoren tot de doorleefde ervaring.  Deze ervaring heeft onder andere concreet betrekking op: strategievorming, verandertrajecten, implementaties, overnames, projecten, accountmanagement en new business.

Al sinds zijn studie Bedrijfseconomie is Jan den Dekker geïnspireerd waardoor mensen gemotiveerd worden om een bijdrage te (willen) leveren aan doelstellingen van hun persoonlijke en zakelijke leven. Waarom presteren sommige bedrijven beter dan de andere bedrijven? Waarom presteren sommige teams beter dan andere teams? Waarom willen medewerkers juist voor de ene manager een stap extra zetten en voor de andere manager niet? Welke kennis, ervaring en tools kunnen gebruikt worden om de kans op het behalen van de gewenste resultaten te vergroten.


Bronvermelding verplicht ??? (bron nl.wikipedia.org)

Het fenomeen ‘Flow’

‘Flow’ is een fenomeen onderzocht en beschreven door de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. ‘Flow’ is een toestand van geconcentreerde ontspanning, de toestand tussen maximale opwinding en maximale controle. ‘Flow’ komt tot stand als de uitdaging die een bepaalde taak oplevert in een optimale balans is met de benodigde vaardigheid voor het uitvoeren van die taak. Voorbeelden van ‘Flow’ zijn: de sporter die scoort, een surfer die de golven bedwingt of een chirurg die geconcentreerd maar tegelijkertijd ontspannen een operatie verricht.

Kenmerken van ‘Flow’

Volgens Mihaly Csikszentmihalyi kan het gevoel van ‘flow’ gekenmerkt worden door ten minste een aantal van de volgende acht kenmerken:

  1. Men heeft een duidelijk doel;
  2. Concentratie en doelgerichtheid;
  3. Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
  4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
  5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
  6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
  7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
  8. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Een staat van ‘Flow’ wordt geassocieerd met het streven om een bepaald doel te bereiken. Ook een uitdagende taak kan tot een staat van ‘Flow’ leiden. Deze toestand wordt gerealiseerd als er sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van een taak en de specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie. Verder kunnen mensen in de staat van ‘Flow’ boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.