Privacy Statement

Flow Motion Solutions verwerkt via flowmotionsolutions.com persoonsgegevens van geinteresseerden. Flow Motion Solutions doet dit om bezoekers/klanten en derdens zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Via de website van Flow Motion Solutions kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Flow Motion Solutions vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet AVG (ingegaan op 25 mei 2018 jongstleden) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

 

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat de heer Jan den Dekker de Functionaris Gegevensbescherming van Flow Motion Solutions is, hij helpt u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via jandendekker@flowmotionsolutions.com of tel: 06 10 20 20 59

Welke persoonsgegevens verwerkt Flow Motion Solutions?

Welke persoonsgegevens verwerkt Flow Motion Solutions?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens middels deze website:

 • naam,
 • bedrijfsnaam
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • en eventuele verdere informatie ingegeven in het veld ‘Aanleiding contact’ (op deze pagina)

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Flow Motion Solutions verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Informatievoorziening
Indien u heeft aangegeven geinformeerd te willen worden over de dienstverleninng van Flow Motion Solutions dan gebruikt Flow Motion Solutions uw persoonsgegevens om u te informeren middels uw email adres en/of (mobiel)telefoonnummer.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via jandendekker@flowmotionsolutions.com of tel: 06 10 20 20 59

 • Informatie en inzage:Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen u desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie:Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.
 • Vergetelheid: U kunt kan ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing doeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de nieuwe AVG wetgeving om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Uw toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP:Indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover sinds 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Flow Motion Solutions bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens zolang u geabonneerd bent op (onze toekomstige) nieuwsbrief. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product of een evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Flow Motion Solutions: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op!

Derde ontvangers

Voor de uitvoering enkele van onze diensten kunnen wij dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een mediapartner, onze accountant, een cloud omgeving, etc. en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Flow Motion Solutions.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van Flow Motion Solutions zijn mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Flow Motion Solutions is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van Flow Motion Solutions. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website plaatst cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://flowmotionsolutions.com

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Flow Motion Solutions website en hun functionaliteit:

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie  Opslagperiode  Doel 
_gat        1 minuut                Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
_gid        24 uur                    Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_ga          2 jaar                     Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Flow Motion Solutions maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Flow Motion Solutions website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Flow Motion Solutions inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Flow Motion Solutions website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Flow Motion Solutions website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Flow Motion Solutions website optimaal werkt.

Flow Motion Solutions verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens kunnen via cookies in het webanalyse systeem worden opgeslagen:

 • het IP-adres,
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser),
 • de resolutie van uw computerscherm,
 • vanaf welke pagina u op de Flow Motion Solutions website bent gekomen,
 • wanneer en hoe lang u de Flow Motion Solutions website bezoekt of gebruikt,
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Flow Motion Solutions website,
 • welke pagina’s u bezoekt op de Flow Motion Solutions website.

Cookies verwijderen

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser(s). Hieronder treft u een lijst met de meest gebruikte browsers en overeenkomstige links naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Assen, 25 mei 2018